El Dia Mundial de la Seguretat Alimentària posa l’accent en reduir les malalties que són transmeses pels aliments

La conscienciació, la implicació i la responsabilitat dels consumidors i dels agents que operen en la cadena alimentària són aspectes vitals

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 7 de juny el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, com una data per recordar la importància de treballar per reduir les malalties que són transmeses pels aliments.

La designació del Dia Mundial de la Seguretat Alimentària té per objecte  contribuir a incrementar la consciència de totes les parts implicades, tant del sector públic com privat, sobre la necessitat de garantir la innocuïtat dels aliments a totes les etapes de la cadena alimentària des de la producció primària fins el consum.

A Andorra, el nivell de seguretat alimentària és elevat i comparable amb el de la resta de la Unió Europea. La seguretat alimentària és una responsabilitat compartida entre el sector agroalimentari, els consumidors i les administracions que té repercussions en la salut de la població, els interessos dels consumidors i l’economia del nostre país.

– Els operadors de la cadena alimentària, des de la fase primària fins a la fase minorista, tenen la responsabilitat de garantir la seguretat dels seus productes.

– Les administracions públiques són responsables de fer control oficial i un seguiment permanent per tal de comprovar que es dona compliment a les reglamentacions vigents en la matèria.

– Els consumidors, són responsables de la seguretat dels aliments des del moment en què es compren fins que es consumeixen. L’aplicació de les normes bàsiques de seguretat alimentària a les llars com la correcta conservació en fred, l’aplicació de temperatures adequades de cuinat i rescalfat, la higiene de la manipulació i el control de les contaminacions creuades, són elements indispensables per evitar les malalties de transmissió alimentària a l’àmbit domèstic.

Sense la conscienciació, la implicació i la responsabilitat dels agents que operen en la cadena alimentària i dels consumidors, no seria possible garantir els nivells de seguretat i de qualitat alimentària desitjats.

Segueix-nos: