Un sistema pioner per a gestionar la pesca de manera sostenible

La nova llei catalana és la legislació més avançada d’Europa

Sabies que Catalunya disposa de la legislació més avançada d’Europa –i capdavantera al món– per a gestionar la pesca? Es tracta d’una normativa, aprovada el passat mes de juny, que regula la pesca professional al conjunt del país per tal que sigui una activitat sostenible, econòmicament viable i gestionada conjuntament per tots els sectors implicats.

La participació de tots els agents implica un canvi radical de plantejament en la gestió dels recursos marins, apostant per un sistema més participatiu i horitzontal. Aquest tipus de governança –més propera i que implica científics, pescadors i actors del món de la conservació mediambiental– permet que, mitjançant l’apoderament del sector, aquest es responsabilitzi i faci seves les pròpies regles per a garantir millor la seva realització i el seu compliment.

La nova llei, basada en l’èxit d’experiències pilot prèvies (com la cogestió del sonso i la gamba a Palamós o diferents iniciatives al litoral de Girona), s’ha aprovat en un moment clau en el qual s’està discutint el model de pesca a la Mediterrània. A més, també s’emmarca en l’estratègia marítima de la Generalitat, que busca impulsar aquest i altres sectors primaris i que reivindica el mar com a generador d’un creixement sostenible i sostingut en el temps.

I és que, malgrat que Catalunya és una potència marítima, no s’havia dotat mai fins ara dels elements que permeten vertebrar-la com a tal. L’estratègia marítima té com a horitzó l’any 2030 i els seus quatre àmbits d’actuació se centren en el desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar; la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients; la millora de la qualitat de vida dels ciutadans; i un marc de governança innovador que en garanteixi l’operativitat. Si tothom hi posa de la seva part, tots hi sortirem guanyant.#

Segueix-nos: